ثبت نام آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری پایا


شهریه ثبت نام دوره های مهارت های اداری

ردیف نام دوره آموزشی شهریه دوره توضیحات لینک ثبت نام
1

منشیگری حرفه ای

485,000 تومان ارائه مدرک ثبت نام
2

رییس دفتری حرفه ای

850,000 تومان ارائه مدرک ثبت نام
3

فن بیان و سخنوری

485,000 تومان ارائه مدرک ثبت نام
4

فنون مذاکره حرفه ای

985,000 تومان ارائه مدرک ثبت نام

شهریه ثبت نام دوره های مدیریت

ردیف نام دوره آموزشی شهریه دوره توضیحات لینک ثبت نام
1

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام
2

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام
3

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام
4

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام

شهریه ثبت نام دوره های مهارت های فنی و حرفه ای

ردیف نام دوره آموزشی پیشنیاز شهریه (حضوری) شهریه (غیرحضوری) گواهینامه لینک ثبت نام
1

مدرک مدیریت جهت اخذ کارت مدیریت فنی حرفه ای

دی‍پلم و بالاتر 850,000 تومان 585,000 تومان مدرک فنی و حرفه ای ثبت نام
2

مدرک پداگوژی جهت اخذ کارت مربیگری فنی حرفه ای

دی‍پلم و بالاتر 850,000 تومان 585,000 تومان مدرک فنی و حرفه ای ثبت نام
3

در حال بروز رسانی...

- - - مدرک فنی و حرفه ای ثبت نام
4

در حال بروز رسانی...

- - - مدرک فنی و حرفه ای ثبت نام

شهریه دوره های مدیریت و مهارتهای اداری

whatsapp